Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Мехатроника. Објављен: 4.10.2023.

 

   

pdfКонкурс