Документација за акредитацију студијског програма Термотехника, термоенергетика и процесна техника мастер академских студија

Уверењење о акредитацији студијског програма Термотехника, термоенергетика и процесна техника мастер академских студија

 

pdfУверење о акредитацији

Књига наставника студијског програма Термотехника, термоенергетика и процесна техника мастер академских студија

 

pdfKnjiga_nastavnika_TTPT_MAS.pdf

Распоред предмета по семестрима студијског програма Термотехника, термоенергетика и процесна техника мастер академских студија

 

pdfRaspored_predmeta_TTPT_MAS.pdf

Књига предмета студијског програма Термотехника, термоенергетика и процесна техника мастер академских студија

 

pdfKnjiga_predmeta_TTPT_MAS.pdf

Опис стандарда за акредитацију студијског програма Термотехника, термоенергетика и процесна техника мастер академских студија

pdfTTPT_MAS_Standardi.pdf