Документација за акредитацију студијског програма Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика мастер академских студија

Уверење о акредитацији студијског програма Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика мастер академских студија

 

pdfУверење о акредитацији

 

Опис стандарда за акредитацију студијског програма Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика мастер академских студија

 

pdfHHP_MAS_Standardi.pdf

 

Књига предмета студијског програма Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика мастер академских студија

 

pdfKnjiga_predmeta_HHP_MAS.pdf

Распоред предмета по семестрима студијског програма Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика мастер академских студија

pdfRaspored_predmeta_shematski_prikaz_HHP_MAS.pdf

Књига наставника студијског програма Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика мастер академских студија

pdfKnjiga_nastavnika_HHP_MAS.pdf