Документација за акредитацију студијског програма Мехатроника и управљање мастер академских студија

Уверење о акредитацији студијског програма Мехатроника и управљање мастер академских студија

 

pdfУверење о акредитацији

Опис стандарда за акредитацију студијског програма Мехатроника и управљање мастер академских студија

pdfMiU_MAS_Standardi.pdf

Књига предмета студијског програма Мехатроника и управљање мастер академских студија

 

pdfKnjiga_predmeta_MAS_MiU.pdf

Распоред предмета по семестрима студијског програма Мехатроника и управљање мастер академских студија

pdfSematski_prikaz_raspored_predmeta_MiU_MAS.pdf

 

Књига наставника студијског програма Мехатроника и управљање мастер академских студија

pdfKnjiga_nastavnika_MAS_MiU.pdf