Документација за акредитацију студијског програма Саобраћајно машинство, транспорт и логистика мастер академских студија

Уверење о акредитацији студијског програма Саобраћајно машинство, транспорт и логистика мастер академских студија

pdfУверење о акредитацији

Опис стандарда за акредитацију студијског програма Саобраћајно машинство, транспорт и логистика мастер академских студија

pdfStandardi_STIL_MAS.pdf

Књига предмета студијског програма Саобраћајно машинство, транспорт и логистика мастер академских студија

pdfKnjiga_predmeta_STIL_MAS.pdf

Распоред предмета по семестрима студијског програма Саобраћајно машинство, транспорт и логистика мастер академских студија

pdfSematski_prikaz_raspored_predmeta_STIL_MAS.pdf

Књига наставника студијског програма Саобраћајно машинство, транспорт и логистика мастер академских студија

pdfKnjiga_nastavnika_STIL_MAS.pdf