Документација за акредитацију студијског програма Инжењерски менаџмент мастер академских студија

Уверење о акредитацији студијског програмаИнжењерски менаџмент мастер академксих студија

pdfУверење о акредитацији

Распоред предмета по семестрима студијског програма Инжењерски менаџмент мастер академксих студија

pdfРаспоред предмета по семестрима студијског програма Инжењерски менаџмент мастер академксих студија

Опис стандарда за акредитацију студијског програма Инжењерски менаџмент мастер академксих студија

pdfОпис стандарда за акредитацију студијског програма Инжењерски менаџмент мастер академксих студија