Документација за акредитацију студијског програма Инжењерски менаџмент мастер академских студија

Уверење о акредитацији студијског програмаИнжењерски менаџмент мастер академксих студија

pdfУверење о акредитацији