Документација за акредитацију студијског програма Инжењерски менаџмент основних академских студија

Опис стандарда за акредитацију студијског програма Инжењерски менаџмент основних академских студија

Стандарди

Распоред предмета по семестрима и годинама студија студијског програма Инжењерски менаџмент основних академских студија

Распоред предмета

Књига наставника студијског програма Инжењерски менаџмент основних академских студија

Књига наставника

Књига предмета студијског програма Инжењерски менаџмент основних академских студија

Књига предмета