Енергетски менаџмент (акред. 2021)

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА 

Р.бр. Шифра Назив предмета Семестар Статус предмета ЕСПБ
           
Савремене енергетске технологије 1 Обавезни 6
Обновљиви извори енергије 1 Обавезни 6
Системи за мерење, надзор и управљање 1 Обавезни 6
Инжењерска економија 1 Обавезни 6
Предмети изборног блока 1 (бира се један предмет)
Енергетски менаџмент у општинама и градовима 1 Изборни 6
Енергетски менаџмент у зградама 1 Изборни 6
Предмети изборног блока 2 (бирају се два предмета)
Енергетски менаџмент у индустрији 2 Изборни 7
Менаџмент у екологији 2 Изборни 7
Планирање и изградња енергетских система и постројења 2 Изборни 7
Управљање пројектима и инвестицијама 2 Изборни 7
Стручна пракса M 2 Обавезни 4
Завршни рад - студијско - истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 Обавезни 6
Завршни рад - израда и одбрана мастер рада 2 Обавезни 6