Припремна настава за полагање Класификационог испита за упис на МАС ИМ

Припремна настава за полагање Класификационог испита

за упис на Мастер академске студије
студијском програма Инжењерски менаџмент


одржаће се у периоду од 07. до 18. октобра 2019. године
са почетком од 15,00 часова, по следећем распореду:


Инжењерска математика: понедељак-среда, од 07. до 09. октобра 2019.
Стратегијски менаџмент: четвртак и петак, 10. и 11. октобар 2019.
Пословна статистика: понедељак-среда, од 14. до 16. октобра 2019.
Увод у менаџмент: четвртак и петак, 17. и 18. октобар 2019.