Конкурс за објављивање монографија Задужбине Андрејевић

Задужбина Андрејевић отвара:

  • 48. конкурс за објављивање научних монографија насталих на основу докторских, магистарских, специјалистичких радова, научних студија,
  • 23. конкурс за објављивање монографија насталих на основу мастер радова.

 

Више информација:

 pdfZaduzbinaAndrejevicKonkurs.pdf