Јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години

ЈАВНИ ПОЗИВ

за стипендирање талентованих ученика и студената

у 2020.години

Средства за стипендије обезбеђују се у буџету Града Ниша за 2020. гoдину и намењена су за подстицај развоја талентованих ученика средњих школаи студената који постижу запажене резултате у области образовања, науке, културе, уметности и спорта.

docJavniPozivZaStipendiranjeTalentovanihUcenika-i-StudenataU2020god.doc