Посебан план примене мера за превенцију болести COVID-19 на Машинском факултету у Нишу

У складу са чланом 4. став 3. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 ("Службени гласник РС", број 66 од 7. маја 2020. године) високошколске установе и установе студентског стандарда настављају са радом у просторијама установе почев од 15. маја 2020. године, уз поштовање обавезних превентивних мера, у складу са инструкцијама и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и надлежног завода, односно института за јавно здравље.

 

У складу са инструкцијама и препорукама Института за јавно здравље "др Милан Јовановић Батут", декан Машинског факултета у Нишу је донео Посебан план примене мера за превенцију болести COVID-19 на Машинском факултету у Нишу у оквиру поступног ублажавања мера везаних за спречавање ширења болести COVID-19 као саставни део акта о процени ризика Машинског факултета у Нишу – допуна број 5 (деловодни број: 612-208/2020 од 12.05.2020. године).

 

pdfPoseban_plan_primena_mera-dopuna_Akta_o_proceni_rizika_612-208_120520-2.pdf 

pdfКако се заштитити од корона вируса

pdfЗнаци инфекције корона вирусом

pdfПрепоруке за одржавање хигијене руку