Реализација трогодишњег пројекта под називом "SCHEMAS"

 

Реализација трогодишњег пројекта под називом SCHEMAS (Structuring Concept Generation with the Help of Metaphor, Analogy and Schematicity, односно Структурисање процеса изградње појмова путем метафоре, аналогије и схематичности) којим руководи проф. др Владимир Ж. Јовановић са Департмана за англистику Филозофског факултета у Нишу, који финансира Фонд за науку Републике Србије у оквиру програма ИДЕЈЕ почеће 24. јануара 2022. године. 

Ради се о првом пројекту из области друштвено-хуманистичких наука одобреном за финансирање на подручју јужно од Београда и једном од свега пет пројеката из програма ИДЕЈЕ на Универзитету у Нишу који су прошли оштру селекцију међу 917 пројектних предлога из читаве земље.

Партнер на пројекту је и Машински факултет у Нишу чији је наставник доц.др Милош Тасић члан пројектног тима.  Више о пројекту на линку:  https://www.filfak.ni.ac.rs/vesti/item/1923-pocinje-realizacija-projekta-schemas-na-filozofskom-fakultetu