Univerzitet u Nišu

Mašinski fakultet u Nišu

Katedra za proizvodno - informacione tehnologije

Inovacioni centar za razvoj i primenu informacionih tehnologija

8. Seminar naprednih tehnologija za industriju

 

Nove tehnologije iz Covid ere

 

Četvrtak, 9. 6.2022.

Mašinski fakultet u Nišu, Mala sala, prizemlje

Mašinski fakultet u Nišu je od 2016. do 2019. organizovao ukupno 7 jednodnevnih seminara naprednih tehnologija. Svaki od seminara se bavio nekom specifičnom tehnologijom. Na žalost, zbog Covid-a smo bili prinuđeni da prekinemo sa organizacijom seminara. Zbog toga će ovaj seminar biti retrospektiva novih tehnologija koje su se pojavile u poslednje dve godine.

10.00 – 10.05 Prof. dr Miroslav Trajanović Najava programa
10.05 – 10.10 Prof. dr Goran Janevski, dekan Mašinskog fakulteta u Nišu Pozdravna reč
10.10 – 10.15 Prof. dr Saša Ranđelović, šef Katedre za proizvodno informacione tehnologije Pozdravna reč
10.15 – 10.30 Prof. dr Živojin Stamenković, prodekan za saradnju sa privredom Laboratorijski kapaciteti Mašinskog fakulteta u Nišu – Snažna podrška inovacionoj delatnosti
10.30 - 11.00 Prof. dr Miroslav Trajanović, Mašinski fakultet u Nišu Tehnološke inovacije koje je Covid sakrio od nas
11.00 – 11. 30 Svetozar Kolesar, 3D Republika Nove aditivne tehnologije i mašine
11.30 – 12.00 Srđan Živkov, Solfins DelmiWorks, proizvodni ERP i MES
Kafe pauza (15 min)
12.15 – 12.40 Prof. dr Nikola Korunović, Mašinski fakultet u Nišu Topološka optimizacija proizvoda koji se izrađuju aditivnim tehnologijama
12.40 – 13.20 Prof. dr Milan Banić, Mašinski fakultet u Nišu Pametni mašinski elementi
13.20 – 14.00 Prof. dr Nikola Vitković, Mašinski fakultet u Nišu Nove tehnologije reverznog inženjeringa

Prisustvo seminaru je besplatno.

Molimo vas da se prijavite za seminar preko ovog linka: https://docs.google.com/forms/d/1o8iPYXn5pAbWPvJLpXE2YpzMqh7Ro1fPeKg7wXSQxcI/edit?usp=sharing