Технички материјали

Основне информације

Код предмета 6109
Шифра предмета Б.2.4-О.9
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета

Стицање неопходних знања за усвајање основних принципа у области горива, мазива и индустријских вода као и за сналажење у систематизацији и терминологији у практичној примени.

Упознавање студената са основним врстама материјала који се користе у машинском инжењерству, њиховом структуром, својствима, примени и могућностима прераде и промене њихових својстава.

Исход предмета

Познавање основних принципа у области горива, мазива и индустријских вода.

Познавање техничких материјала у циљу избора метеријала при конструисању елемената и уређаја и избору производних технологија.

Број часова наставе 30 предавања, 45 други облици наставе

pdfКњига предмета - Технички материјали232.59 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Радовановић М Горива ISBN 86-7083-113-9, Машински факултет, Београд, 1994.
Ћојбашић Љ Погонски материјали-индустријска вода ISBN 86-7757-012-8, Машински факултет, Ниш, 1994.
Љубица Р. Ћојбачић, Гордана М. Стефановић, Мирко М. Стојиљковић Збирка задатака из Техничких материјала-погонске материје, ISBN 978-86-6055-011-0Универзитет у Нишу, Машински факултет у Нишу, 2011
Вукићевић Д Машински материјали Машински факултет, Ниш, 1994
Раденковић Г Машински материјали - Приручник

Машински факултет, Ниш, 2007.

Ђукић, Мајсторовић Испитивање машинских материјала- упутства Научна књига, Београд, 1986