Макроекономија

Основне информације

Код предмета 1301
Шифра предмета O.1.1-О.1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Помоћ студентима да постану ефективни менаџери у данашњем глобалном конкурентном окружењу. Пошто ће највећи број студената постати менаџери у производним организацијама, циљ је да се упознају миљеом у коме се одвијају економске активности на нивоу државе и окружења. Познавање основних економских агрегата (друштеног бруто-производа, националног дохотка, привредног развоја, запослености, инфлације, спољнотрговинских ефеката, кризе и сл.) помаже инжењерима сналажење у компикованим економским токовима, поготову ако имају сопствени бизнис.
Исход предмета Студенти постају компетентни да раде на побољшању процеса и повећању ефикасности и ефективности предузећа као система. Њихове одлуке биће засноване на бољем познавању економских токова, а самим тим успешност сваког менаџера биће на вишем нивоу, а њихов опстанак на тржишту менаџера далеко извеснији.
Број часова наставе 30 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Макроекономија186.13 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стефановић В. Национална економија ПМФ, Ниш, 2011.
Цветановић С. Макроекономија Економски факултет, Ниш, 2006.
Миличић П., Ушћумлић М. Принципи економије Економски факултет, Ниш, 2008.