Моделирање инжењерских система

Основне информације

Код предмета 1325
Шифра предмета O.5.1-O.17
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 7
Циљ предмета Упознавање студената са основним техника моделирања, идентификације и симулације разноврсних инжењерских система и процесаса аспекта пројектовања, организације и управљања код реалних инжењерских система.
Исход предмета Поседовање основних вештина и знања потребних за развој математичких модела типичних класа инжењерских система, као основа за идентификацију, пројектовање, оптимизацију, организацију и управљање код реалних инжењерских система.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Моделирање инжењерских система225.77 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Дебељковић Д. Динамика објеката и процеса Машински факултет Београд, 1989.
Антић Д., Данковић Б. Моделирање и симулација динамичких система Електронски факултет у Нишу, 2001.
Clarence W. De Silva Modeling and control of engineering systems CRC Press, 2009.
Caldwell J., Douglas K.S. Mathematical modeling-case studies and projects Kluwer Academic Publisher, 2004
Law A. M., Kelton D. W. Simulation Modeling and Analysis McGraw-Hill, 1991.
Zeigler B. P., Kim G. T., Praehofer, H. Theory of Modelling and Simulation Academic Press, 2000.