Предузетништво

Основне информације

Код предмета 1326
Шифра предмета O.5.2-O.18
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Усвајање основних знања о парадигмама, методама, техникама, значаја и улоге предузетника у савременом економском развоју и савладавању основних знања у покретању и вођењу сопственог бизниса.
Исход предмета Након одслушаног предмета студенти ће бити способни за самосталну процену пословних шанси, њихову тржишну валоризацију, процену сопствених предузетничких способности, разумевање предузетничких стратегија, као и моделирање пословног плана, чиме се остварују предуслови за успешно покретање сопственог предузетничког подухвата и његово вођење у условима тржишне структуре.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Предузетништво207.08 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Покрајац С. Предузетништво Висока пословна школа Нови Сад, 2010
Стефановић В. Предузетништво ФАБУС, Нови Сад, 2008.
Drucker P. Предузетништво, иновације - пракса и принципи ПС "Грмеч", Београд 1996.
Адижес И. Управљање променама Адижес, Нови Сад 2005.


Наставни материјали