Математика 1

Основне информације

Код предмета 6101
Шифра предмета Б.1.1-О.1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 7
Циљ предмета Систематизација и проширење у средњој школи оствареног знања које се односи на математичку логику и скупове, полиноме, векторску алгебру и диференцијални и интегрални рачун реалне функције једне променљиве, а осим тога и стицање новог знања из линеарне алгебре и аналитичке геометрије.
Исход предмета Студент стиче знање из основа математичке анализе, алгебре и аналитичке геометрије које му омогућава успешно разумевање и савладавање предмета техничке струке као што су Физика, Механика, Отпорност материјала и други.
Број часова наставе 45 предавања,  60 практична настава

pdfКњига предмета - Математика 1109.97 KB

Литература

 

Аутор Назив Издање
Богдановић С., Протић П., Стаменковић Б. Математика I Просвета, Ниш,1995.
Протић П., Стаменковић Б.,Тричковић С. Збирка задатака из Математике1 Ниш, 1998.
Миличић П., Ушћумлић М. Збирка задатака из више математике I Научна књига, Београд, 1986.