Менаџмент ланаца снабдевања

Основне информације

Код предмета 2735
Шифра предмета M.1.3-ИМ.ТЛМ-1-2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Циљ предмета је да студентима пружи основна знања из области управљања ланцима снабдевања и да импонуди знања која су довољна за успешно управљање ланцем снабдевања.
Исход предмета Након одслушаног курса и положеног испита, студенти ће бити у стању да стекну релевантна знања и вештинеза: а) креативно усмеравање активности и процеса у ланцима снабдевања различитих предузећа, б)имплементирање информационих технологија у ланцу снабдевања, в) развијање виртуелних и ланацаснабдевања са „затвореном петљом“, г) препознавање и истраживање проблема у оквиру мреже ланацаснабдевања д) интердисциплинарни приступ решавању проблема ланаца снабдевања и ђ) реализовање циљевапредузећа у комплексним пословно-тржишним ситуацијама.
Број часова наставе 45предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Менаџмент ланаца снабдевања330.76 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Bowersox D. J., Closs D. J., Cooper M. B. Supply Chain Logistics Management

McGraw Hill, 2010,

ISBN 978-007-127617-7

Christopher M. Logistics and Supply Chain Management

Pearson Education, Inc., Prentice Hall, Upper Saddle River,

New Jersey 2011

ISBN 978-0-273-73112-2

Барац Н., Миловановић Г Стратегијски менаџмент логистике СКЦ, Ниш, 2006, ISBN 86-7757-121-3
Јаношевић Д., Пројектовање мобилних машина Машински факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2006.
Chopra Sunil and Meindl Peter Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation, fourth edition

Pearson Education, Inc., Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2009,

ISBN -13: 978-0-13-609451-7;

ISBN -10: 0-13-609451-1Наставни материјали