Стручна пракса М - стил

Основне информације

Код предмета 7531
Шифра предмета MС.1.5-О.3
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 4
Циљ предмета
  • Оспособљавање студента за примену стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања на студијском програму Саобраћајно машинство, транспорт и логистика
  • Оспособљавање студената за примену техничких прописа и стандарда
  • Стицање практичних искустава током боравка студента у изабраној установи – предузећу
  • Препознавање области пословања и пословних активности изабране установе – предузећа уско везаних за област Саобраћајно машинство, транспорт и логистика
Исход предмета Овладавање потребним практичним знањима и вештинама да би се обављали конкретни сложени практични проблеми у области Саобраћајног машинства, транспорта и логистике
Број часова наставе 60


pdfКњига предмета - Стручна пракса М241.32 KB