Индустријски менаџмент

Основне информације

Код предмета 1343
Шифра предмета O.7.2-И.7-4
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 7
Циљ предмета Стицање потребних знања и вештина за ефикасно организовање, управљање, вођење, праћење и побољшање процеса у индустрији.
Исход предмета Способност машинског инжењера да учествује у процесима управљања и спремност примене стечених знања у инжењерској делатности и теоријском раду.
Број часова наставе 45  предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Индустријски менаџмент211.06 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стоиљковић В., Милосављевић П., Ранђеловић С. Индустријски менаџмент-практикум Машински факултет у Нишу, Ниш, 2010.
Милосављевић П. Одржавање техничких система по концепту TPM и Six Sigma Библиотека Dissertatio, Задужбина Андрејевић, Београд, 2007.
Стоиљковић В., Стоиљковић П., Стоиљковић Б., Обрадовић З Интегрисанисистемименаџмента CIMCollegeиМашински факултет у Нишу, Ниш, 2006.
KuglinF. Customer Centered Supply Chain Management American Management Association, 1998.
Nicholas J. M. Competetitive Manufacturing Management McGraw-Hill, 1998.