Павловић Т. Ненад

Nenad T Pavlovic  др Ненад Т. Павловић

редовни професор

Декан

 

home   кабинет: 311

tel  018 500 611
 

mail  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Катедра: Мехатроника и управљање

Ужа научна област: Мехатроника

Репрезентативне референце

 • Пaвлoвић Н. T., Пaвлoвић Н. Д., Збиркa зaдaтaкa из Teхничкe oптикe, Maшински фaкултeт Ниш, Ниш, 2007, ISBN 978-86-80587-75-2.
 •  Пaвлoвић,Н.Д., Пaвлoвић,Н.T.,  Гипки мeхaнизми, Maшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу, 2013, ISBN 978-86-6055-036-3.
 • Pavlović N. T., Pavlović N. D., Compliant Mechanism Design for Realizing of Axial Link Translation, MECHANISM AND MACHINE THEORY 44 (2009), Elsevier, ISSN 0094-114X,  1082-1091.
 • Petković,D., Pavlović,T.N., Shamshirband,S., Kiah,M.L.M., Anuar,N.B., Idris,M.Y.I.,  Adaptive neuro-fuzzy estimation of optimal lens system parameters, Optics and Lasers in Engineering, Volume 55 (2014), Elsevier, ISSN 0143-8166, 84 – 93.
 • Petković,D., Issa,M., Pavlović,N.D., Pavlović,N.T., Zentner,L., ADAPTIVE NEURO-FUZZY ESTIMATION OF CONDUCTIVE SILICONE RUBBER MECHANICAL PROPERTIES, Expert Systems with Applications, Vol. 39, 2012, Elsevier, ISSN 0957-4174, 9477 – 9482.
 • Petković,D., Shamshirband,S., Anuar,N.B., Nasir,M.H.N.M., Pavlović,T.N., Akib,S.,  Adaptive neuro-fuzzy prediction of modular transfer function of optical lens system, Infrared Physics & Technology, Volume 65 (2014), Elsevier, ISSN 1350-4495, 54 – 60.
 • Petković,D., Shamshirband,S., Saboohi,H., Ang,T.F., Anuar,N.B., Rahman,Z.B.A., Pavlović,T.N., Evaluation of modulation transfer function of optical lens system by support vector regression methodologies – a comparative study, Infrared Physics & Technology, Volume 65 (2014), Elsevier, ISSN 1350-4495, 94 – 102.
 • Petković,D., Pavlović,N.D., Ćojbašić, Ž., Pavlović,N.T., ADAPTIVE NEURO-FUZZY ESTIMATION OF UNDERACTUATED ROBOTIC GRIPPER CONTACT FORCES, Expert Systems With Applications, Vol. 40, 2013, Elsevier, ISSN 0957-4174, 281-286.
 • Petković,D., Hamid,S.H.A., Ćojbašić,Ž., Pavlović,T.N., Adapting project management method and ANFIS strategy for variables selection and analyzing wind turbine wake effect, Natural Hazards, DOI 10.1007/s11069-014-1189-1 (2014), Springer Netherlands, ISSN:0921-030X (Print)1573-0840 (Online)
 • Пaвлoвић,Д.Н., Пeтрoвић,T., Пaвлoвић,T.Н., Mилoшeвић,M., Joвaнoвић,С., Ђoрђeвић,Б., Joвaнoвић,Д., Meхaнизaм кojи oмoгућaвa aутoмaтизoвaнo пoдeшaвaњe пoлoжaja нoгу пaциjeнтa нa бoлничкoм крeвeту, мaли пaтeнт 1227У, Зaвoд зa интeлeктуaлну свojину Рeпубликe Србиje, Глaсник интeлeктуaлнe свojинe, 31.10.2011.

Чланство у организацијама, комисијама и телима:

 • Члан Комисије за стандардизацију и терминологију Интернационалне федерације за промоцију Теорије машина и механизама – IFToMM
 • Руководилац  пројекта «Развој и оптимално пројектовање адаптивних гипких механизама са интегрисаним актуаторима» у оквиру Програма билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке за период 2014 – 2015

Текући пројекти:

 •  Истраживач на пројекту ТР 35005 "Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности" Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

Ангажовање на предметима:

Књига наставника - Павловић Т. Ненад