Лабораторија за заваривање и заварене конструкције

Лабораторија за заваривање и заварене конструкције (лабораторија Л13) је формирана убрзо по оснивању по оснивању Машинског факултета у Нишу, 1971. године, као заједничка лабораторија Машинске индустрије Ниш (МИН) и Машинског факултета. Намена лабораторије била је превасходно истраживачко-стручна: стручни кадрови из МИН-а, у сарадњи са кадровима Машинског факултета, су лабораторију Л13 користили за реализацију индустријских пројеката, пројектовање, конструисање, развој и испитивање заварених спојева али и за обуку и образовање различитих нивоа особља у заваривању. Са одласком МИН-а са Машинског факултета у Нишу, током 2007. године, лабораторија Л13 остаје у власништву Машинског факултетa у Нишу, и надаље се користи као наставни, стручни и научно-истраживачки простор Катедре за машинске конструкције, развој и инжењеринг и Центра за заваривање и заварене конструкције.

Лабораторију Л13 чине лабораторијски простор за практичну обуку и наставни простор.

Лабораторијски простор обухвата приближно 70 m2 активне површине где је смештено 8 опремљених радних кабина за различите поступке заваривања. У свакој од кабина се налазе: уређај за заваривање, радни сто и столица, алат и прибор за рад, систем за одвођење гасова добијених током заваривања, прикључна места за напајање електричном енергијом, прикључна места на централизовани систем за довод горивих и заштитних гасова за заваривање. Централни део лабораторијског простора заузима радни сто за реализацију показних вежби.


l13

Уређаји за заваривање су модерни и набављени су од реномираних произвођача у оквиру HETIP IPA пројекта и из сопствених средстава Машинског факултета са намером да се студентима машинства обезбеде најсавременија знања о поступцима, технологијама и техникама заваривања.

 DSCN5591  DSCN5592


У лабораторији се налазе и стари уређаји за заваривање – они су потпуно функционални, али је њихова основна намена да подсећају на нека прошла времена.
Део обуке студената и особља у заваривању врши се на тренажеру/симулатору заваривања VRTEX® 360. На овом уређају је могућа обука за заваривање како плочастих, тако и цеви, односно, профилисаних делова у готово свим положајима заваривања за поступке МИГ/МАГ (ISO 4063 — 13) и РЕЛ обложеном електродом (ISO 4063 — 111). Због недостатка одговарајућег простора, уређај је привремено смештен у Лабораторији за машинске конструкције.

DSCN5598 DSCN5601


У лабораторији се налази велики број успешно и неуспешно заварених узорака које су израдили студенти током практичне реализације наставе везане за технологију заваривања. Њихова функција је образовна – како шта треба и како шта не треба да се ради.

Наставни простор лабораторије Л13 обухвата учионицу са 18 места, 2 радна места за наставнике и сараднике, конференцијски сто и столице, чајну кухињу, и малу учионичну библиотеку са великом збирком стандарда, уџбеника, часописа, различитих докумената и пројеката. Ту се реализује настава из бројних предмета на студијама свих нивоа:

Лабораторија Л13 се у оквиру Центра за заваривање и заварене конструкције користи за обуку и образовање међународних инжењера (IWE) и технолога заваривања (IWT), као и за обуку и сертификовање (атестирање) заваривача.

Део лабораторијског простора лабораторије Л15 намењен је научно-истраживачком раду без ограничења на технологије заваривања. Тренутно се реализују експериментална истраживања коефицијента трења у клизним лежајима, након тога се наставља истраживање поступка заваривања трењем са мешањем – FSW (ISO 4063 — 43) на алуминијумовим легурама, следе испитивање коефицијента трења на контакту обућа-подлога, испитивање степена корисног дејства пужних преносника снаге итд.