Конкурс

 Објављивање конкурса очекује се средином јуна месеца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машински факултет у Нишу обајвљује

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија - други уписни рок

на студијским програмима Машинско инжењерство и Инжењерски менаџмент.

   

Кандидати који се уписују у оквиру Програма афирмативне мере прилажу и један од следећих докумената:

Изјава - припадник Ромске националне мањине

Изјава - припадник Српске националне мањине

Препорука националног савета припадника Ромске националне мањине