Важни датуми

 

Онлине пријава кандидата        од објављивања конкурса до 02. септембра 2023. године до 13:00 часова

Пријављивање кандидата         од 31. августа 2023. године до 02. септембра 2023. године до 13:00 часова

   Пријемни испит                        06. септембра 2023. године у 10:00 часова

   Прелиминарна ранг листе      06. септембра 2023. године године до 18:00 часова

  Коначна ранг листе                  08. септембра 2023. године до 15:00 часова

   Упис кандидата                        11. септембра 2023. године од 10:00 до 13:00 часова